Tuholaiset ja muut eläimet asunnossa ja myyjän tiedonantovelvollisuus?


Oikeuskäytännössä on suhtauduttu torjuvasti siihen, että muurahaiset, ötökät, hiiret ym. olisivat sellaisia erityisiä seikkoja, joista myyjän tulisi normaalisti kaupantekotilanteessa oma-aloitteisesti ilmoittaa ostajalle. Asia muuttuu toiseksi, jos ostaja kysyy näistä ennen kauppaa eikä myyjä niistä kerro vaikka pitäisi niistä tietää. Tietysti voi olla tilanteita, joissa esim. koko taloyhtiö joudutaan myrkyttämään torakoiden tmv. hävittämiseksi tai ongelmasta ei ole vuosiin päästy eroon ja se on jatkuvasti yhtiössä esillä esim. yhtiökokouksissa. Sellainen on kauppaan vaikuttava ja tulee ostajalle kertoa.

Alla hovioikeus hylkäsi ostajan vaatimukset vahingonkorvauksesta myyjän tietoisuuden perusteella katsoen kuitenkin kyseessä olevan salainen virhe mutta jäävän merkitykseltään (korjaus taloyhtiön vastuulla) vähäiseksi, jolloin hinnanalennusta ei tule tuomittavaksi.

Käräjäoikeuden johtopäätökset

"Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan käytetyssä asunnossa on virhe, jos se kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan on merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset.

Katso koko tapaus:

Katso aikaisemmat tapaukset ja kysymykset: