Sähköinen asunto-osake


Vuoden 2019 alusta lukien Suomessa otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään siirtymäajan kuluessa kattavat tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista. Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri.

Katso www.osakehuoneistorekisteri.fi

Edustajatiedot kuntoon ensin PRH:een

Vanhojen yhtiöiden osalta voidaan aloittaa osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään ja samalla luopua velvoitteesta osakeluettelon ylläpitoon 1.5.2019 alkaen. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Sähköinen osakeluettelo

Osakeluettelon siirtoa varten toteutetaan taloyhtiöille palvelu, jonka avulla ne voivat tarkistaa hallintakohderekisteriin Verohallinnolta, Väestörekisterikeskukselta ja Patentti- ja rekisterihallitukselta etukäteenkootut tiedot. Taloyhtiöt voivat myös siirtää hallintakohderekisterin tiedot omasta isännöintijärjestelmästään. Kun tiedot on tarkastettu ja siirto hyväksytty, taloyhtiöllä ei ole enää velvoitetta ylläpitää osakeluetteloa. Tiedot omistusten muutoksista taloyhtiö saa tämän jälkeen suoraan huoneistotietojärjestelmästä. Nämä tiedot ovat taloyhtiöille maksuttomia.
Sähköinen rekisteri korvaa paperin


Osakkeenomistajan sähköinen omistajamerkintä

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Ensiksi tarvitaan yhtiön toimenpiteitä. Vasta sen jälkeen yksittäisen osakkeenomistajan osakekirja voidaan muuttaa sähköiseksi.Ensimmäisessä vaiheessa asunto-osakeyhtiö siirtää osakeluettelonsa sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen osakekirja mitätöidään ja sähköinen omistajamerkintä vahvistetaan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Sen lisäksi osakkeenomistaja voi hakea sähköistä omistajamerkintää oma-alotteisesti.

10-v määräaika

Taloyhtiöillä on aikaa tehdä osakeluettelon siirto vuoden 2022 loppuun saakka. Osakkaiden tulee hakea sähköisen omistajamerkinnän vahvistamista kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Kymmenen vuoden määräajan jälkeen osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen, ellei omistaminen ilmene osakehuoneistorekisterin osakasluettelosta.

Uuden asunto-osakeyhtiön perustaminen

Vuoden 2019 alun jälkeen asunto-osakeyhtiöt voidaan perustaa vain sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Uusista yhtiöistä tiedot siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään. Paperisia osakekirjoja ei enää paineta.