Korjaustoimet

Laki ei velvoita ilmoittamaan käytetyn asunnon tai kiinteistön korjaustoimia. Usein niitä kuitenkin mainitaan myyntiesitteessä tai välittäjän lomakkeessa. Ostajalla on myös oikeus saada ostamisen kannalta merkittävistä seikoista tieto ennen kauppaa. Mikä sitten on ostopäätökseen vaikuttava merkittävä korjaus?

Jos esimerkiksi rakennuksessa on ollut kosteusvaurio, varsinkin jos se on korjattu lähiaikoina, on se syytä ilmoittaa ostajalle. Jos ostaja erityisesti kysyy näistä, on myyjän intressissä antaa tiedot vielä tarkemmin. Laiminlyönti saattaa johtaa vastuuajan pitenemiseen yli 2v/5v määräaikojen jopa 10 vuoteen (törkeä huolimattomuus, petollinen menettely).

Kun korjaustoimia ilmoitetaan pitää ne ilmoittaa tarkasti esim. ei maininnalla "salaojat uusittu 2008" jos ne on uusittu vain osalta rakennusta. Oikea tapa ilmoittaa asia on "salaojat uusittu 2009 silloin peruskorjatun länsisiiven ympärille ja liitetty vanhoihin salaojiin". Kaikki on tehtävä kirjallisesti. Tämä voi tapahtua esim. sähköpostilla ennen kauppaa. Niitä ei tarvitse ottaa kauppakirjan ehdoiksi.

Mikäli korjaustoimia on tehty itse tai ulkopuolisen toimesta, olisi myyjän syytä käydä asia mahdollisen kuntotarkastajan kanssa läpi ja tarkentaa tarkastusraporttiin. Korjaustoimien dokumentoinnista on hyvä huolehtia mahdollista tulevaa myyntiä silmälläpitäen. Jos korjaustoimi on ollut luvanvarainen on asiasta tietysti antaa rakennuslupa- ja valvonta-asiakirjat. Erityisesti tehdyt havainnot korjaustoimen toimivuudesta on syyrtä tuoda esille. Vain näin myyjä voi välttää vastuun ostajalle.

Jos ulkopuolinen ammattilainen tekee korjaustoimia, voidaan luottaa hänen ammattitaitoonsa. Mutta mikäli korjaustoimi tehdään ei ammattilaisen toimesta, on tämä tuotava esille. Ostajalla on oikeus odottaa, että korjaustoimet on tehty hyvän rakennustavan ja normien mukaisesti. Virhe korjauksessa saattaa johtaa salaisena virheenä hinnanalennukseen, mutta jos korjaustavasta olisi tullut kertoa ostajalle (esim. tee se itse korjaus) vastuu on vahingonkorvausvastuuta ja siten laajempaa määrällisesti ja ehkä ajallisestikin. Katso näistä eri kirjoitukset.
Myyjän vastuu pitenee 10 vuoteen jos omissa korjauksissa on virheitä esim. HelHo 27.5.2016

Myyjä vastaa useinmiten myös ammattilaisten korjauksista ja on mahdollisista virheistä vahingonkorvausvastuussa, joka on siis laajempi kuin pelkkä hinnanalennus. Katso esim. tapaus ISHO 29.9.2016.

Rakennusalan ammattilaisella (kirvesmiehet, rakennusalan insinöörit, arkkitehdit jne) on normaali myyjää laajempi tiedonantavelvollisuus korjauksesta. Katso tästä esim. tapaus HelHO 1.9.2015.