Reklamaation jälkeen?
Myyjän on otettava reklamaatio jälkeen asia aktiivisesti haltuun.

Reklamaation jälkeen

Myyjän on otettava reklamaatio jälkeen asia aktiivisesti haltuun.

Ensimmäiseksi on syytä palkata asianajaja varsinkin, jos ostajalla on asianaja ja rakennusalan asiantuntija. Jos reklamaatio koskee vähäistä virhettä, voi myyjä olla suoraan ostajaan yhteydessä ja ehdottaa asian sopimista kohtuullisella korvauksella.

Reklamaatio ei välttämättä johda riitatilanteeseen. Se on ostajan kehoitus myyjälle osallistua virheen selvittämiseen.

Reklamaation jälkeen voidaan asiassa hakea oikeusturvaa vakuutusyhtiöltä. Oikeusturvavakuutuksen osalta on huomattava että vakuutusta ei usein myönnetä ennen asian riitauttamista. Jos myyjä ei kiistä reklamaation vaatimusta, asia ei tule riitaiseksi. Kiistämisen pitkittäminen saattaa tosin johtaa siihen, että ostaja laatii asiassa haastehakemuksen ja laittaa riidan vireille oikeudessa. Tämä pakottaa myyjän vastaamaan. Tosin tämä ei helpota asian sopimista.

Mikäli kyseessä on piilevä virhe myyjä voi tarjoutua korjaamaan sen itse kustannuksien säästämiseksi. Tästä on hyvä laatia korjaussuunnitelma ja sopimus. Myös työn valvoja voi olla aiheellista palkata.

Jos ostaja reklamoi hajuhaitasta tai terveyshaitatasta on asia liian yleisellä tasolla. Niiden syy on selvitettävä ensimmäisenä. Tämä on tietysti ostajan vastuulla.

Jos myyjä sopii asiaa kannattaa sopimuksessa sopia myös kaikki muut vastuut siis nekin joita ei ole havaittu. "Maksettuaan em. korvauksen 10.000 euroa kylpyhuoneen kosteuseristyksen korjaamisesta osapuolet sopivat ettei ostaja voi esittää uusia vaatimua asuntokauppaan liittyen." Tämä rajoittaa ostajan oikeutta muihin korvauksiin paitsi ne jotka myyjä on salannut. Katso myyjän vastuunrajoitus.


Ostaja tutkii virhettä oman asiantuntijan kanssa eikä tästä tarvitse erikseen sopia myyjän kanssa. Toki se voi olla järkevää koska sovinto löytyy helpommin avoimesti toimien. Myyjällä on mahdollisuus koska tahansa tehdä omia tutkimuksiaan, myös rakenteisiin meneviä, tosin ostajan suostumuksella ja etukäteen sopien. Jos ostaja ei sitä salli, voidaan oikeudelta hakea aina turvaamistoimea.