Sijaisasumiskulut

Ostaja voi joutua muuttamaan ostamastaan asunnosta muualle. Mikäli asumiskuluja aiheutuu voidaan niitä vaatia myyjältä. Jos sijaisasuminen johtuu myyjän tuottamuksesta, kulut tulevat korvattavaksi suoraan. Mikäli sijaisasuminen johtuu salaisesta virheestä, siis myyjä ei tiennyt virheestä eikä ostajakaan, vain pitkkittynyt sijaisasuminen voi johtaa korvauksiin.

Katso KKO 1999:76

"Mset ovat osoittaneet joutuneensa rakennuksen virheestä johtuneista terveydellisistä syistä asumaan tilapäisasunnossa korjaustöiden ajan. Sillä, onko tällainen kustannus välitön vai välillinen seuraus salaisesta virheestä, ei sinänsä ole merkitystä arvioitaessa sen vaikutusta hinnanalennuksen määrään. Tilapäisasunnon vuokraa ei sellaisenaan voida ottaa huomioon hinnanalennuksessa. Yleensä asuntokauppojen yhteydessä rakennuksen hallinnan luovutusajankohdista sovitaan sen vaikuttamatta juurikaan kauppahintaan. Tässä tapauksessa on kuitenkin kysymys viiden kuukauden asumismahdollisuuden menetyksestä, joten voidaan arvioida, että tietoisuus siitä olisi jossain määrin vaikuttanut kauppahintaan. Tämä määrä on arvion mukaan noin 5 000 Ma."

KKO 2009:31
"11. Maakaaren 2 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Yhtenä tapana laskea hinnanalennuksen suuruutta on käytetty korjauskustannuksia. Korkein oikeus katsoo, etteivät vuokrakustannukset ole kuitenkaan sellainen korjauskustannuksiin liittyvä välitön kustannus, joka voitaisiin ottaa huomioon hinnanalennusta laskettaessa, vaan kysymys on lähinnä ostajalle virheen korjaamisen vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Maakaaren 2 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan ostajalla ei ole kuitenkaan salaisen virheen perusteella oikeutta saada korvausta vahingostaan. Näin ollen Korkein oikeus katsoo, ettei vuokrakustannuksia ole otettava huomioon hinnanalennuksen määrää laskettaessa."