Sisäilmaongelmien kohtaaminen raportti 2021

Minkälaisiin ongelmiin törmää asuntokaupan ostaja ostaessaan hometalon ja miten häntä voidaan auttaa?
Hallitus on nyt teettänyt selvityksen sisäilmaongelmista, joka on julkaistu 2021:
Sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttaminen ja tukeminen Sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttaminen ja tukeminen (valtioneuvosto.fi)
linkki: valtioneuvosto.fi/Sisäilmaongelmat


Raportissa käydään läpi sisäilmaongelmia. Kuntotutkimuksien perusteella vähintään 15 %:ssa kaikista pientaloista on kosteusvaurio ja noin 40 %:ssa joko vaurio tai lisätutkimustarvetta riskirakenteissa.
Vaikka suurin osa ihmisistä kokee oireilun lievänä, osa sairastuu vakavasti. Sisäilmasairaus-termillä viitataan usein monimuotoiseen, toimintakykyä merkittävästi haittaavaan pitkittyneeseen oireiluun rakennuksissa.
ARA tukee taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita perheitä korjausavustuksilla ja -lainoilla jopa yli 100.000 euroon asti määrärahojen puitteissa. Raportissa kuvataan esimerkeillä tukitapauksia.
Selvityksessä esitellään erilaisia ratkaisumalleja kaupanvastuisiin ja ostajan suojan parantamiseen. Esim. Tanskan mallissa myyjän vastuu vähenisi tai poistuisi, jos ennen kauppaa myyjä käyttäisi laillista kuntotarkastajaa. Tällä hetkellä kuntotarkastus ei ole Suomessa pakollinen eikä kuntotarkastajien pätevyydestä ja tarkastuksesta säädetä lailla.