Miten valitsen oikean asianajajan hoitamaan
riita-asiaani?


Kun asuntokaupassa syntyy riitatilanne on parasta valita asianajaja heti alkuvaiheessa mieluummin jo ennen reklamointeja ja rakennusalan asiantuntijan hankkimista.

Kokenut asianajaja on useimmiten se, joka osaa heti nähdä onko asiassa mitään juridisia perusteita esittää vaatimuksia tai vastata niihin. Oikeudenkäynnin suurin riski on lähteä riitelemään ostajana tai myyjänä liian isoilla tai perusteettomilla tai vaikeasti todistettavilla vaatimuksilla. Häviäjä nimittäin maksaa aina omat ja voittajan oikeudenkäyntikulut, jotka usein ovat suuremmat kuin itse vaatimukset. Kokenut asianajaja voi arvioida nopeasti oikeat vaatimukset, menestymisen mahdollisuudet ja esittää toimivan prosessistrategian. Seuraavassa on ohjeita miten löytää oikea asianajaja asiaasi ajamaan.

1. Tee parin sivun muistio asiasta (oma asuminen, kaupanteko, sen jälkeinen aika, epäillyt virheet, kirjeenvaihto jne.). Liitä mukaan kauppakirja ja (vain) keskeisimmät dokumentit riidan kohteesta.


2. Selvitä asianajajista 2-5 kpl jotka ko. riitoja hoitavat. Katso asianajajaliiton sivuilta.


3. Tärkeää löytää juuri asuntokauppariitoihin perehtyneitä asianajajia. Soita heille ensin ja kysy ovatko he hoitaneet asuntokauppariitoja ja haluavatko he tehdä tarjouksen riita-asiasi hoitamisesta.


4. Lähetä muistio ja liitteet ja pyydä kirjallisesti esim. sähköpostilla tarjousta alustavasta prosessistrategiasta. Tämä tarkoittaa miten ja missä asiaa ajetaan esim. kuluttajariitalautakunta vai tuomioistuin, entä sovittelu? Pyydä arviota kustannuksista sekä menestymismahdollisuuksista (riskiarvio). Pyydä myös kuvausta minkälainen kokemus hänellä on asuntokauppariitojen hoitamisesta ja hoitaako hän itse asiaasi ja millä aikataululla. Tällaisesta tarjouksen tekemisestä ei useimmilla ole tapana laskuttaa asiakasta vaikka siinä jo joudutaan miettimään, miten asiaa ajettaisiin ja joudutaan perehtymään joihinkin asiakkaan toimittamiin papereihin.


5. Saamiesi tarjousten perusteella soita sille, joka vaikuttaa luotettavimmalta asiaasi hoitamaan. Jos et ole vielä varma, kysy voitko tulla tapaamaan ja keskustella asiasta. Voi olla hyvä ottaa joku ystävä mukaan (varsinkin sellainen jolla on riitakokemusta). Tässä vaiheessa jotkut asianajajat saattavat edellyttää maksua neuvottelusta. Mutta monella asianajajalla on myös tapana käydä alkuneuvottelu maksutta. Kysy alkuneuvottelun maksu/maksuttomuus etukäteen. Neuvottelusta on hyvä kirjata muistio ja toimittaa sähköpostilla osapuolille myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi.


6. Pyydä etukäteen toimeksiantosopimus nähtäväksi ja edellytä sellaisen tekemistä kirjallisena. Katso siitä erityisesti miten laskutus tapahtuu. Tuntihinnat vaihtelevat välillä 160€/h jopa 320€/h. Usein asianajajilla on tapana laskuttaa, mikäli asiassa on käytettävissä kotivakuutuksen oikeusturva, vasta oikeusasteittain suoraan vakuutusyhtiötä. Kuitenkin omavastuu 15% laskutetaan tavallisesti etukäteen. Voit myös asettaa oikeusturvan laskutuksen katoksi esim. alioikeusvaiheen osalta. Kaikki asianajajat eivät tosin tähän suostu. Normaalissa, ei monimutkaisessa, asuntokauppariidassa 8500€ pitäisi riittää asianajajakuluihin. Sen päälle tulee kuitenkin usein tutkimuskulut ja todistajapalkkiot, muutamia tuhansia.


Mikäli oikeusturvaa ei ole, laskutus tapahtuu tavallisesti tietyin määräajoin tehdyistä toimenpiteistä. Pyydä asian edetessä välillä selvitys, jotta näet mitä on tehty ja mitä on syntynyt laskutettavaa.


Selvitä tarvittaessa, onko sinulla mahdollisuus kokonaan tai osittaiseen oikeusapuun (karkeasti tulot alle 2000/kk) ja hoitaako asianajaja oikeusapuna asiaasi. Oikeusavusta tarkemmin oikeusapusivuilla, josta voit myös hakea sitä. Oikeusavun tuntiveloitus on 110€/h+alv jonka johdosta kaikki asianajajat eivät niitä hoida.


7. Asianajaja voidan vaihtaa koska tahansa. Mutta siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Joten on parempi tehdä alkuselvittely hyvin ja valinta tarkkaan kuin todeta jälkeenpäin, että palvelu ja ehkä osaaminenkin oli sittenkin huonoa. Hyvä asianajaja on sellainen, joka pystyy antamaan selkeän kuvan vaihtoehdoista ja miten asiaa pitää hoitaa, kertoo kustannukset ja riskit tarjoaa hyvää palvelua.


8. Jos valitsemasi asianajajan kanssa tulee ongelmia on hyvä ottaa asia rohkeasti esille tai voit kysyä neuvoa toiselta juristilta ja viime kädessä ole yhteydessä Suomen asianajajaliittoon valvontaosastolle.


9. Edellä on puhuttu asianajajista, jotka kuuluvat asianajajaliittoon. Se on tietyn asteinen tae alan ammattilaisesta. Oikeudessa voivat esiintyä myös ns. lupalakimiehet.