Asuntokaupan riita ja oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut ovat keskeinen osa riitaa koska Suomessa on valittu periaate että jutun häviäjä maksaa kaikki omat ja vastapuolen kulut. Kuluja harvemmin kohtuullistetaan. Lähtökohta on huomioitava heti alussa. Epäselvät asia on syytä sopia ja selvissäkin asioissa päästään kompromissin kautta nopeampaan lopputulokseen. Ja varmenpaan koska täysin selviä asioita ei juuri oikeudessa käsitellä. Useimmissa jopa 80% asuntokauppariita-asioissa päästäänkin sopimukseen.

Riitatilanteita varten on syytä ottaa ennen kauppaa olit ostaja tai myyjä kotivakuutus ja siihen mahdollisimman oikeusturvaehto. Näin riitatilanteessa on käytettävissä oikeusturvavakuutus. Katso erillinen kirjoitus siitä.

Asuntokaupoissa voidaan hakea myös oikeusapua, jolloin valtio maksaa kulut ainakin osittain riippuen määrättävästä omavastuusta. Ja ennen oikeusapua on käytettävä oikeusturvavakuutusta. Oikeusavusta katso tarkemmin oikeus.fi

ja sähköinen hakemus


Häviäjä maksaa voittajan kulut

Häviäjä maksaa omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Jos osa vaatimuksista hyväksytään ja osa hylätään, oikeus tuomitsee vain osan kuluista. Esim. jos ostajan vaatimus oli 100.000 euroa, josta oikeus tuomitsee 50.000 euroa niin ostajan oikeudenkäyntikuluista esim. 20.000 euroa saatetaan tuomita vain 10.000 euroa myyjän maksettavaksi. Jos ostajalla oli oikeusturvavakuutus, joka korvaa 10.000 euroa niin tämä korvaa täyteen määrään eli 10.000 euroon asti ostajan oikeudenkäyntikuluja. Myyjän maksettavaksi tuomittavasta 10.000 eurosta maksetaan osa vakuutusyhtiölle ja osa ostajalle itselleen, tässä 5000 euroa kummallekin. Tässä esimerkissä ostajalle itselleen jäisi maksettavaksi 5000 euroa.

Usein myyjän kannattaa arvioida ostajan vaatimusten menestymismahdollisuuksia ja tarjota sovintoneuvotteluissa sen verran asian sovinnolliseksi päättämiseksi. Jos edellisessä esimerkissä myyjä olisi tarjonnut ostajalle 50.000 euroa, oikeus olisi mahdollisesti velvoittanut ostajan maksamaan myyjän oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan. Jos myyjän kulut olisivat olleet samaa luokkaa eli 20.000 euroa olisi ostaja saanut tuomituista 50.000 euron hinnanalennuksesta vain 20.000 euroa korvausta myyjän 20.000 ja omien 10.000 (huomioiden vakuutusyhtiön korvaamat 10.000 euroa) oikeudenkäyntikulujen jälkeen. Tämä mahdollisuus tarjoaa osapuolille varteenotettavan neuvottelutilanteen. Myyjän kannattaa tarjota realistinen hinnanalennus esim. piilevästä virheestä ja ostajan kannattaa puolestaan olla kohtuullinen vaatimuksissaan.

Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Tyypillisen asuntokauppariidan kustannukset ovat nykyään 15.000 -20.000 euroa / osapuoli käräjäoikeudessa. Ne koostuvat seuraavanlaisista osista:

1.Asian selvittäminen 2000 euroa. Noin 10h.

2.Haastehakemuksen / vastineen laatiminen 2000 euroa. Noin 10h.

3.Suullinen valmistelu 3000 euroa. Valmistautuminen siihen 10h ja istunto 5h.

4.Pääkäsittely 2 päivää 4000 euroa. Valmistautuminen 7h ja istunnot 2 päivää a 7h noin 20h.

5.Todistajapalkkiot ja muut todisteluun liittyvät kulut 4.000 euroa (esim. asiantuntijalausunto).

Yhteensä määrä on noin 15.000 eurossa ja kun päälle lisätään vielä arvonlisävero 24%, ollaan jo noin 20.000 eurossa.

Hovioikeusvaiheen valitus/vastine ja pääkäsittelyineen on n. 50% em:sta.

Muutoksenhakulupahakemus ja valitus korkeimpaan oikeuteen on 2000 + arvonlisävero.

Yhteensä on yhdeltä osapuolelta saattanut hyvinkin kulua koko riidassa 35.000 eurossa.

Summa voi nousta tuostakin. Voi se tietysti olla vähemmänkin. Tehokkaimmillaan riidan voi ajaa oikeusturvavakuutuksen korvausmäärälläkin n. 14.000 euroa. Oikeusapuna kustannukset ovat n. 10.000 euroa.

Selvää on, että aivan pienestä asiasta ei kannata riidellä oikeudessa. Kuluttajariitalautakunta on pienissä asioissa alle noin 20.000 euroa parempi vaihtoehto. Siellä kumpikin kärsii omat kulunsa. Todistelu ja käsittely on kirjallista. Katso riidanratkaisuvaihtoehdot.


Paras vaihtoehto on riitatilanteessa yrittää sopia asia, jolloin kuluja ei ole kertynyt kuin muutamat tuhat euroa. Vakuutus korvaa nämä kulut. Sovintotarjoukset ovat alkuvaiheessa usein kaukana toisistaan. Sovintoon päädytään kun asiamiehet ja tuomari ovat kysyneet riittävän monta kertaa, haluatko ottaa oikeudenkäyntikuluriskin. Useimmat eivät halua ja sopivat asian tässä vaiheessa varsinkin jos vastakkain on kaksi kuluttajaa. Tietysti asiassa vaikuttaa sekin kuinka paljon on taloudellisia resursseja riidellä tai saako riidan kulut vähentää verotuksessa tai onko taustalla isompi oikeudenkäyntikuluvakuutus kuten yrityksillä usein on. Jos olet kuluttaja ja maksat oikeudenkäyntikulut nettovaroilla, on viisasta lähteä sovintostrategialla prosessiin.

Oikeudenkäyntikulujen määrää voi yrittää jo alkuvaiheessa vähentää yhdessä laaditulla prosessisuunnitelmalla jossa asiakas tekee itse osan selvittelytyöstä. Rakennusalan asiantuntija on syytä palkata mukaan myös jo alkuvaiheessa. Asiakas voi pyytää asianajajaa antamaan prosessille kiinteän hinnan.

Katso tapausta Turun hovioikeus 13.11.2015 ja sen yhteydessä kirjoitettu Oikeudenkäyntikulut suurin riski asuntokaupassa.

Jutun voittaja voi joutua korvaamaan vastapuolen kuluja yli hinnanalennuksen määrän kuten tapauksessa TuHO 30.9,2016.

Myös tässä voittaja tuomittu maksamaan kulut esim. KKO 2022:56 ja TuHo 19.1.2018. Sovintotarjous oli suurempi kuin tuomittu hinnanalennus, jolloin oikeudenkäynti katsottiin "turhaksi".

Katso sovittelusta kun voittaneella osapuolella osavastuu kuluista ISHo 4.7.2017

HelHo 21.12.2017, jossa tuomittu osa ostajan kuluista.