Asiantuntijan hankkiminen?

Asiantuntijan hankkiminen

Myyjän on hankittava asianajajan lisäksi rakennusalan asiantuntija heti reklamaation jälkeen, jos virhe ei ole vähäinen.

Rakennusalan asiantuntija voi arvioida virheen merkityksen ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
Asiantuntijan on perehtyttävä välittömästi virheeseen ennen sen korjaamista. Korjaamisen jälkeen tehdyt arvioinnit on aina vaikeaa. Tästä laaditaan kirjallinen raportti, jossa selvitetään minkälaatuisesta virheestä on kysymys. Myyjän virhetarkastuksen pohjalla on mahdollisesti ostajan rakennusalan asiantuntijan raportti. Myyjän asiantuntijan on välttämätöntä päästä käymään kohteessa. Ostaja voi tämän tietysti kieltää ja myyjä joutuu silloin hakemaan tarkastukselle oikeuden päätöksen (turvaamistoimi). Useinmiten ostaja sen sallii jotta ei menetä kiellon johdosta oikeutta esittää vaatimuksia. Tarkastuksen ajankohta on sovittava yhdessä. Ostajan kotipiiriä ei voi luvatta loukata syyllistymättä kotirauhan rikkomiseen. Myös valokuvien ottamisesta pitää sopia.

Rakennusalan asiantuntijan olisi hyvä omata kokemusta oikeudenkäynneistä jotta osaa laatia riittävän yksityiskohtaisen raportin ja tietään mihin seikkoihin oikeudessa kiinnitetään huomiota. Rakennusalan asiantuntijan merkitystä ei voi korostaa. Huolellinen perehtyminen ja hyvä asiantunteva raportti on paras tae jutun menestymiseen riitatilanteessa.

Raportista pitää selvästi käydä ilmi seuraavat seikat kunkin virheen osalta erikseen:
1. Vaurion kuvaus; sijainti, laajuus, vakavuus, valokuvin ja kirjallisesti kuvaten, mittaustapa, mittauslaite, havainnointiolosuhteet
2. Vaurion syy; mikä on aiheuttanut vaurion eli virhe rakentamisessa, materiaalissa,
3. Koska vaurio on syntynyt, koska virhe on tapahtunut,
4. Normin vastaisuus; onko virhe syntynyt jonkin lain, asetuksen vai rakentamismääräyskokoelman vai hyvän rakennustavan vastaisesta työstä, em. virheen tapahtumisen esim. rakennustyön voimassaoloajan normi tmv. (esim. rakentamismääräyskokoelman normit muuttuvat usein),
- rakentamismääräyskokoelman määräyksen vai ohjeen vastaisuus
- hyvän rakennustavan sisältö ja perustelu miksi hyvä rakennustapa
5. Onko virhe ollut myyjän tiedossa,
6. Onko virhe ollut kaupanteossa havaittavissa,
7. Korjaustapa,
8. Läsnäolijat.