Kunnianvastainen ja arvoton menettely

Petollisuus on kunnianvastainen ja arvoton menettely eli törkeää huolimattomuutta kaupanteossa. Kysymys on siitä että myyjä antaa vääriä tietoja tai jättää antamatta tietoja joilla voisi olla merkitystä. Normi on saman asunto-osake ja kiinteistökaupoissa. Normi on hyvin väljä ja antaa mahdollisuuden hyvinkin yllättäviin tulkintoihin riitatilanteissa. Menettely voi äärimmäisessä tilanteessa olla myös petosrikos. Näissä tilanteissa myyjä ei saa asunto-osaikkeiden 2 vuoden jälkeistä suojaa eikä kiinteistökaupoissa 5 vuoden jälkeistä suojaa. Vanhentumisaika on näissä 10 vuotta kaupanteosta. Asia on siten myyjän kannalta erittäin tärkeä.

Myyjä voi välttää petollisuuden ilmoittamalla kaikki virheet mitä tietää tai epäillee avoimesta ja ehdottomasti kirjallisesti ostajalle. Selvää on se vaikuttaa hintaa alentavasti. Mutta tämä on huomattavasti halvempi vaihtoehto myyjälle kuin riidellä asiasta 8 vuoden kuluttua kaupasta oikeudessa ja häviötilanteessa joutua korvausvelvolliseksi ja maksaa kymmenien tuhansien oikeudenkäyntikulut. Kauppa voidaan myös herkemmin purkaa jos ostaja niin vaatii mikäli myyjä on menetellyt törkeällä tuottamuksella.

Myyjän tulee erityisesti varoa
-antaa virheellistä kuvaa korjauksesta tai ominaisuudesta vaikka ei valehtelisikaan
-ylikehtua kohdetta
-jättää kertomatta että jokin korjaus on tehty luvatta
-jättää kertomatta mitään olennaista
-antaa virheellisiä tietoja ostajan kysymyksiin.


Helsingin hovioikeus 25.8.2014 myyjä oli antanut lämmityksestä harhaanjohtavaa tietoa.Vaasan hovioikeuden tapauksessa 2013:3 oli kysymys siitä, että talon oli havaittu painuneen yli 5 vuotta kaupan jälkeen. Ostaja väitti että myyjän täytyi tietää painumisesta koska keittiökaapin vinous, vino peitelista, korokkeet keittiökaapiston alla, olohuoneen lattian vinous sekä viemärin korjaus viittasivat tähän selkeästi. Lisäksi myyjä oli ilmoittanut että perustamistapa oli paalutus vaikka se olikin maanvaraisen laatan paalutus. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi ostajan vaatimukset ja katsoi ettei myyjä ole menetellyt petollisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2007:91 oli kysymys siitä, että myyjä oli antanut ostajien ymmärtää että pesuhuoneen seinissä oli kosteuseristys vaikka näin ei ollutkaan. Myyjän ei katsottu tahallaan valehdelleen seikasta koska oli luullut että sellainen oli tehty. Mutta koska hän oli "
siten antanut Arto ja Merja K:lle selvästi ja varauksetta sellaisen kuvan, että hän tosiasiassa tiesi vedeneristyksen asennetuksi, vaikkei näin ollut asia." niin lainkohta soveltui ja kahden vuoden määräaika voitiin ylittää. Oikeus katsoi ettei kysymys ollut normaalista kaupallisesta kehumisesta.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomiossa 2015 oli kysymys siitä, oliko myyjä tullut tietämään alapohjan lahovaurioista kun oli sitä korjauttanut. Hovioikeus katsoi, että oli täytynyt tulla tietoiseksi tai oli olisi tullut tietää lahovaurioista ja näin ollen olisi tullut kertoa siitä ostajalle. Hovioikeus purki kaupan.

KRIL 14.1.2008 hyväksyi hakijan vaatimukset vaikka normaali reklamointiaika oli jo kulunut kiinteistökaupassa koska myyjän rakentajana katsottiin tienneen olennaisista poikkeamista rakennussuunnitelmista.