Kiinteistökauppa,reklamaatio,öljysäiliö,vahingonkorvaus ja sopimuksen tulkinta
Kiinteistön kauppa - laatuvirhe - sopimuksen tulkinta - hinnanalennus - vahingonkorvaus - reklamaatio

Diaarinumero(t):S 21/747
Antopäivä: 8.3.2022
Ratkaisunumero: 82
RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Myyjä oli vakuuttanut, että kiinteistön alueella ei ole maaperää pilaavia aineita tai jätteitä. Hovioikeus katsoi, että myyjän olisi pitkän hallinta-aikansa ja kiinteistön käytön perusteella ainakin pitänyt olla tietoinen kiinteistön alueella sijaitsevasta huonokuntoisesta lämmitysöljysäiliöstä, jossa oli ollut huomattava määrä öljyä. Ostajan ei sen sijaan katsottu tienneen tästä virheestä kauppaa tehtäessä eikä sillä katsottu olleen velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan kiinteistön ominaisuuksia vastoin myyjän antamia tietoja sekä nimenomaista vakuutusta. Myyjä velvoitettiin suorittamaan ostajalle vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella. (eriävä mielipide)
POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 9.6.2021 NRO 21218

Kantaja
A Oy

Vastaaja
B Oy

Asia
Riita-asia

KANNE
Vaatimukset

A Oy vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa B Oy:n myöntämään A Oy:lle hinnanalennusta tai vahingonkorvausta 48.186,25 € korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan määräytyvine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien.

Lisäksi A Oy vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa B Oy:n korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut tässä asiassa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan määräytyvine laillisine viivästyskorkoineen.

VASTAUS

Vaatimukset

B Oy pyytää, että Pohjanmaan käräjäoikeus

1. hylkää kanteen kokonaisuudessaan, ja

2. velvoittaa A Oy:n korvaamaan B Oy:n asianosais- ja oikeudenkäyntikulut 12.721,84 euroa käräjäoikeudessa täysimääräisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien kun tuomion antamisesta on kulunut kuukausi

RIITAISET SEIKAT
- Myyjä on / ei ole jättänyt ilmoittamatta kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää,
- Kiinteistössä on salainen virhe / ei ole salaista virhettä,
- Kantaja on tiennyt / ei ole tiennyt säiliöstä,
- Kantajan selonottovelvollisuus,
- Onko reklamaatio tehty ajoissa.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Lue koko uusin tapaus linkistä: