Otsikko

NIMET MUUTETTU

Vanhan hirsitalon kosteusvauriot alapohjassa, lahot hirret ja oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut tulee huomioida alusta alkaen koska usein riidan suurin rahallinen intressi muodostuukin oikeudenkäyntikuluista.

Alla oli tehty 163 000 euron kauppa 1928 rakennetusta hirsitalosta. Ostajat vaativat kaupan purkua tai hinnanalennusta 140 000 euroa alapohjan ja hirsien kosteus-ja lahovaurioista. Käräjäoikeus tuomitsi hinnanalennusta 15 000 euroa mutta velvoitti ostajan maksamaan myyjän n. 20 000 euron oikeudenkäyntikuluista 10.000 euroa, koska suurin osa ostajan vaatimuksista oli hylätty. Asiassa oli pitkälti kysymys asiantuntijatodistajan kertomusten luotettavuudesta. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut mutta korotti hinnanalennuksen 25 000 euroon ja vapautti ostajan korvaamasta mitään myyjän oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa. Lopputuloksena oli siten että kumpikin maksoi kaikki omat oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa ja myyjä maksoi hinnanalennusta ostajalle 25 000 euroa.

Itse riita-asiassa oli kysymys siitä olivatko vauriot syntyneet ostajan aikaisesta 2014 vesivuodosta vai myyjän aikaisesta 1977 vesivuodosta.

Hovioikeus totesi seuraavaa:

Hovioikeudessa kuullut todistajat ovat kertoneet rakennuksen vaurioista ja rakennusvirheistä asiaan vaikuttavilta osin kuten käräjäoikeuden tuomion sivuille 26–28 on merkitty, jäljempänä mainituin lisäyksin.

Havaitut kosteusvauriot ovat sinänsä olleet riidattomia. Riitaista on se, ovatko vauriot olleet olemassa kaupantekohetkellä vai ovatko ne johtuneet Hytösten omistusaikana vuonna 2014 tapahtuneesta vesivahingosta, kun noin 500 m³:n vesimäärä on valunut rikkoutuneesta vesiputkesta alapohjaan ja alapohjan läpi.

Käräjäoikeudessa Lauri Hytönen on kertonut, että vesiputken jäätyminen kahteen kertaan oli tapahtunut kevättalvella 2014, mikä....

Lue koko tapaus Vaasan hovioikeus 20.5.2020