Asuntokauppalaki

Asuntokauppalaki
HE = hallituksen esitys tai esityksiä.

Lakia on muutettu useampaan kertaan 1.9.1995 voimaantulon jälkeen.


1 Luku, soveltamisala ja määritelmä

2 luku, kauppa rakentamisvaiheessa

3 luku, varausmaksu, käsiraha ja vakiokorvaus

4 luku, uuden asunnon kauppa

+HE 21/2005 4.luvun yksityiskohtaiset perustelut


5 luku, ensimmäinen myyjä ja laitetoimittaja

+HE:t


6 luku, käytetyn asunnon kauppa
6 luku 11§ virhesäännös + HE
6 luku 12§ ennakkotarkastus + HE
6 luku 14§ virheilmoitus + HE
6 luku 16§ kaupan purku ja hinnanalennus virheen vuoksi + HE
6 luku 17§ vahingonkorvaus + HE
6 luku 20§ taloudellinen virhe + HE

7 luku, myyjän takautumisoikeus edellisiin omistajiin jne

Finlex
Asuntokauppalaki Finlexissä.
HE 14/1994, jossa säädettiin asuntokauppalaki, joka tuli voimaan 1.9.1995.
HE 21/2005, jossa laajennettiin rakennusvaiheen aikaista suojaa koskemaan osittain myös osaomistusasuntoja sekä muita yhteisömuotoja kuin asunto-osakeyhtiöitä, käsirahasäännöksiä, rakennusvirhevakuuksia suorituskyvyttömyystilanteissa, virhevastuusta asuntoyhteisössä ja taloudellisesta virheestä ym.

Ympäristöministeriön päätös asuntokauppalaissa tarkoitetusta kauppasopimuksen kaavasta 964/1995 ja muutos 157/1998. Tämä koskee perustajaurakoitsijan tmv. kauppakirjan sisältöä.