Riidanratkaisuvaihtoehtoja

Sovinto alkuvaiheessa ja ilman avustajia olisi usein mahdollinen kunhan asia on suhteellisen selvä ja kumpikin haluaa sopia sen tulemalla näkemyksissään vastaan. Kirkko keskelle kylää on hyvä ratkaisu. Sopimukseksi riittää esim. myyjän maksu ostajalle ja viestiosaan kirjoitus "sopimushinta kylpyhuoneen väliseinän korjauksesta".

Sovinto voidaan tehdä myöhemminkin missä vaiheessa tahansa  vaikka hovioikeudessa. Usein sovintoon päästään vasta oikeuden valmisteluistunnossa tuomarin ohjauksella. Yhtenä hyvänä vaihtoehtona on käyttää erillisen tuomarin sovitteluprosessia. Mikäli siinäkään ei päästä sovintoon palataan takaisin riitaprosessiin.

Asianajajaliitolla on oma sovintomenettely, joka sekin on parempi vaihtoehto kuin riitelyä 3 vuotta. Sovitteluun perehtynyt asianajaja sovittelee asiaa osapuolten välillä.

Asia etenee alioikeudessa haastehakemuksesta ja vastineista suulliseen valmisteluun ja sen jälkeen pääkäsittelyyn.Tämän jälkeen annetaan asiassa tuomio josta voidaan valittaa hovioikeuteen. Ennakkotapausperusteella voidaan asia saada korkeimman oikeuden käsittelyyn. Oikeudenkäyntikuluriski häviäjälle on vaihtoehdon huono puoli. Lisäksi prosessi voi kestää isommissa käräjäoikeuksissa vuoden ja toisen vuoden hovioikeudessa.

Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös yksityishenkilöiden välisiä asuntokauppariitoja. Menettely on kirjallista ja kestää noin 1,5 vuotta. Päätös ei ole sitova mutta käytännössä sitä noudatetaan. Kumpikin kärsii omat oikeudenkäyntikulunsa. Oikeusturvavakuutus kattaa myös nämä riidat. Näyttö esitetään kirjallisena ja vain harvoin lautakunta tekee katselmuksia.

Välimiesmenettely on harvinaisempi asuntokaupassa mutta mahdollinen jos osapuolet kauppakirjassa niin sopivat. Menettely on nopeampi ja voi tulla halvemmaksi kuin täysimittainen oikeusriita.