Myyjänä kuolinpesä

Ostajalla on selvästi heikompi  asema, jos asuntoa myy edellisen omistajan kuolinpesä. Myyjän vastuut ovat lain mukaan samat. Mutta nyt myyjää informaation antajana ei ole olemassa. Harvemmin kuolinpesän osakkaat ovat asuneet kiinteistössä ja tuntevat asunnon toimintaa, ominaisuuksia, remontteja jne., mitä normaalisti ostaja kysyisi myyjältä. Kuolinpesän osakkaat eivät osaa kertoa asunnosta juuri mitään.

Jos myyjä käyttää kiinteistövälittäjää on tällä normaali kiinteistövälittäjän lainmukainen vastuu ostajaa kohtaan eli selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus. Katso tästä eri kirjoitus.

Tällöin korostuu kuntotarkastuksen suorittaminen. Tosin siinäkään ei nyt myyjä pysty vastaamaan kuntotarkastajan kysymyksiin. Mutta kuntotarkastaja pystyy ammattitaidollaan ja kokemuksellaan selvittämään asioita eri tavalla kuin maallikko.


Kauppakirjaan merkittävästä myyjästä on huomattava merkitä kaikki kuolinpesän osakkaat myyjiksi. Osakkaat tarkistetaan perukirjan sukuselvityksestä. Tässä joudutaan joskus käyttämään asianajajaa apuna sillä osakkaita voi olla monta ja osa asua ulkomailla. Kauppahintaa ei pitäisi antaa ennenkuin kaikkien suostumus kauppaan on saatu. Jos kymmenestä osakkaasta yksikin vastustaa kauppaa niin sitä ei voi tehdä ennen asunnon jakoa. Jaon jälkeen asunnon omistajia ovat sen jakokirjaan merkityt omistajat. Kenelle kauppahinnan maksaa pitää olla myös selvyys.

Katso kuolinpesän vastuusta myös KRIL 2014.

Katso kuolinpesän verotuskysymyksiä.