Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja asuntokauppa-asioissa

Kuluttajariidoista selvitys

Kuluttajariitalautakunta ei näytä julkaisevan enää asuntokauppaan liittyviä ratkaisuja

KRIL 20.10.2016 Rakentamaton omakotikiinteistö, välittäjän vastuu markkinoinnissa, vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja


KRIL 20.03.2015 Kiinteistö, salainen virhe, kosteusvaurio, annetut tiedot, merkittävyys

KRIL 05.03.2014 Kiinteistökauppa, kuolinpesä myyjänä, alapohjan kosteusvaurio, radon, hinnanalennus hyväksytty, radonin osalta

KRIL 26.11.2013 Uuden asunnon kauppa, yhtiövastikkeen määrästä anettu tieto, kiinteistön hoitokulut ja hinnanalennusvaatimus.

KRIL 18.12.2012 Kiinteistökauppa, hinnanalennus, imeytyskenttä, jätevedet, merkittävyyskynnys, porakaivo, veden laatu

KRIL 15.5.2012 AsOy ryhmävalitus

KRIL 18.12.2012 AsOy, hinnanalennus, keittiö, kph, merkittävyyskynnys, hylätty

KRIL 2.2.2011 Kiinteistövälittäjän vastuu veroseuraamuksista ja vastuuvakuutus?
KRIL 13.07.2010 reklamaatio, erityinen tarkastusvelvollisuus, tiedonanto kuolinpesälle

KRIL 16.3.2010 Sähköliittymä ja välittäjän vastuu

KRIL 1.6.2010 Epäselvät ilmaisut markkinoinnissa ja välittäjän vastuu, käsirahan palautus

KRIL 9.3.2010 Rakennusoikeus ja välittäjän virhe

KRIL 18.5.2010 pinta-alavirhe 10% kiinteistö

KRIL 12.5.2010 rakentamisrajoitus, asemakaavamuutos, myyjän ja LKV vastuu, suositus 2500€

KRIL 01.07.2009 Kiinteistökauppa, viemäritutkimus, sähkönkulutus, hinnanalennusta suositeltu 2 x 2000eKRIL

KRIL 21.7.2008 Välitysliikkeen tiedonanto- ja selonottovelvollisuus, hiekkaranta?

KRIL 2.5.2008 Taloudellinen virhe, vastikelisäys, ei hyvitystä

KRIL 13.05.2008 Kesämökki vakituiseen asumiseen

KRIL 04.03.2008 Kiinteistökauppa, ostotarjous, muotomääräys, käsirahan palautus, kohtuullinen korvaus, välittäjä, suositeltu korvausta
KRIL 14.01.2008 Kiinteistövälittäjän vastuu luovutusvoittoverosta, kiinteistön lahjoitus, suositeltu korvausta.

KRIL 14.1.2008 Kunnianvastainen ja arvoton menettely, omakotirakentajan vastuu virheistä, myyjän vastuun ankaroituminen, 10 vuoden vastuu

KRIL 14.1.2008 Luvaton kph korjaus ja asunto-osakeyhtiön vastuu, myyjän vastuu.

KRIL 07.01.2008 Kiinteistövälittäjän vastuu luovutusvoittoverosta, jakamaton kuolinpesä ja ositus.

KRIL 28.12.2007 Asunto-osake, uusi asunto, vuositakuutarkastus ja grynderin korjaukset, näyttö KRIL:ssä.

KRIL 18.12.2007 Kiinteistö, kiinteistövälittäjä, lopputarkastus, tontin raja

KRIL 11.12.2007 Asunto-osake, käsirahan palautus, välittäjän laiminlyönti kertoa käsirahan menettämisriskistä

KRIL 3.12.2007 Kiinteistö,ostotarjous,välittäjän laiminlyönti kertoa esisopimusehdon merkityksestä myyjälle, välityspalkkiota alennettiin

KRIL 20.7.2005 Välittäjän vastuu kaavoituksen ilmoittamisesta ostajalle

KRIL 9.8.2005 Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Putkistosaneerauksesta annetut tiedot. Välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus.


KRIL 8.8.2005 Kiinteistön määräalan kauppa, pinta-alavirhe, LKV vastuu.

KRIL 26.10.2004 Kaivosta annetut tiedot ja välittäjän vastuu sekä kuntotarkastajan vastuu.


KRIL 08.10.2003 Asunto-osake, sähkökytkennän virheet, myyjän korjausoikeus, ostajan lojaliteettivelvollisuus, hinnanalennus hyväksytty osittaisena

KRIL 7.10.2003 Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Myyjän tiedonantovelvollisuus. Salaojitus. Piilevä virhe. Tavanomaista suurempi korjaustarve.

KRIL 18.7.2003 Vesikattoremontti pientaloyhtiössä ja virheen merkittävyys? Onko kahden vuoden reklamaatioaika otettava viran puolesta huomioon?

KRIL 16.07.2003 Asunto-osake, käsirahan palautus, välittäjän vastuu, korvaus suositettu

KRIL 16.07.2003 Kiinteistö, määräala, LKV vastuu, erotus 28%

KRIL 15.11.2002 Puuttuvat ura-avaimet, Lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut, Puuttuvat ura-avaimet, Lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut.

KRIL 27.9.2001 Kuntotarkastajan vastuu