Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja asuntokauppa-asioissa alla

KRIL 20.10.2016 Rakentamaton omakotikiinteistö, välittäjän vastuu markkinoinnissa, vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja


KRIL 20.03.2015 Kiinteistö, salainen virhe, kosteusvaurio, annetut tiedot, merkittävyys

KRIL 05.03.2014 Kiinteistökauppa, kuolinpesä myyjänä, alapohjan kosteusvaurio, radon, hinnanalennus hyväksytty, radonin osalta

KRIL 18.12.2012 Kiinteistökauppa, hinnanalennus, imeytyskenttä, jätevedet, merkittävyyskynnys, porakaivo, veden laatu

KRIL 18.12.2012 AsOy, hinnanalennus, keittiö, kph, merkittävyyskynnys, hylätty

KRIL 13.07.2010 reklamaatio, erityinen tarkastusvelvollisuus, tiedonanto kuolinpesälle

KRIL 1.6.2010 Epäselvät ilmaisut markkinoinnissa ja välittäjän vastuu, käsirahan palautus


KRIL 18.5.2010 pinta-alavirhe 10% kiinteistö

KRIL 12.5.2010 rakentamisrajoitus, asemakaavamuutos, myyjän ja LKV vastuu, suositus 2500€

KRIL 01.07.2009 Kiinteistökauppa, viemäritutkimus, sähkönkulutus, hinnanalennusta suositeltu 2 x 2000eKRIL KRIL 2.5.2008 Taloudellinen virhe, vastikelisäys, ei hyvitystä

KRIL 13.05.2008 Kesämökki vakituiseen asumiseenKRIL 04.03.2008 Kiinteistökauppa, ostotarjous, muotomääräys, käsirahan palautus, kohtuullinen korvaus, välittäjä, suositeltu korvausta

KRIL 14.01.2008 Kiinteistövälittäjän vastuu luovutusvoittoverosta, kiinteistön lahjoitus, suositeltu korvausta. KRIL 14.1.2008 Kunnianvastainen ja arvoton menettely, omakotirakentajan vastuu virheistä, myyjän vastuun ankaroituminen, 10 vuoden vastuu

KRIL 14.1.2008 Luvaton kph korjaus ja asunto-osakeyhtiön vastuu, myyjän vastuu.

KRIL 07.01.2008 Kiinteistövälittäjän vastuu luovutusvoittoverosta, jakamaton kuolinpesä ja ositus.

KRIL 28.12.2007 Asunto-osake, uusi asunto, vuositakuutarkastus ja grynderin korjaukset, näyttö KRIL:ssä.

KRIL 18.12.2007 Kiinteistö, kiinteistövälittäjä, lopputarkastus, tontin raja

KRIL 11.12.2007 Asunto-osake, käsirahan palautus, välittäjän laiminlyönti kertoa käsirahan menettämisriskistä

KRIL 3.12.2007 Kiinteistö,ostotarjous,välittäjän laiminlyönti kertoa esisopimusehdon merkityksestä myyjälle, välityspalkkiota alennettiin


KRIL 8.8.2005 Kiinteistön määräalan kauppa, pinta-alavirhe, LKV vastuu.

KRIL 26.10.2004 Kaivosta annetut tiedot ja välittäjän vastuu sekä kuntotarkastajan vastuu.


KRIL 08.10.2003 Asunto-osake, sähkökytkennän virheet, myyjän korjausoikeus, ostajan lojaliteettivelvollisuus, hinnanalennus hyväksytty osittaisena

KRIL 16.07.2003 Asunto-osake, käsirahan palautus, välittäjän vastuu, korvaus suositettu

KRIL 16.07.2003 Kiinteistö, määräala, LKV vastuu, erotus 28%

KRIL 27.9.2001 Kuntotarkastajan vastuu