Prosessikysymyksiä asuntokauppariidoissa


Asiantuntijatodistelu

Asiantuntija ja teemaprekluusio

Oikeusvoima

Jos aikaisemmassa tuomiossa on ratkaistu jo samat virheet (oikeustosiseikat, perusteet) esim. alapohjan salaojavirheet, ei niitä voida ottaa uudessa oikeudenkäynnissä perusteiksi.

Väittämämistaakka, vetoamistaakka

Kantajan on vedottava niihin asioihin (oikeustosiseikkoihin), jotka halutaan ratkaistavaksi tuomioistuimessa.

Olosuhteiden muutos

Uusiin seikkoihin vetoaminen voi olla sallittua vielä hovioikeudessa oikeudenkäynnin aikaisten olosuhteiden muutoksen johdosta.