Kuluttajavirasto on antanut ohjeet asunnonostajan hyväksi annettavista vakuuksista uusissa rakennuksissa (AKL 7:6§)

Katso tarkemmin KKV Vakuudet