Asunto-osakeyhtiölaki (AsOYL) säätelee kaikkia pieniä ja suurempia asuntoja ja omakotitaloja, jotka on perustettu AsOYL mukaisessa järjestyksessä. Jos yhtiöjärjestyksessä ei asioista sovita tarkemmin hallintosta tmv. sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Eli aina pitää ensimmäiseksi tarkastaa yhtiöjärjestys.
Alla sellaisia AsOYL:n normeja, joilla on merkitystä asuntokaupoissa.

AsOYL 2 luvun 5§ lunastusoikeus ja kirjoitus siitä.

Osakkaiden ja yhtiön korjausvastuun jakautumisesta ja kunnossapidosta säädetään AsOYL 4 ja 5 luvuissa.

Isännöitsijätodistuksesta säädetään AsOYL 7:27§:ssä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään AsOYL 24 luvussa.

Katso asunto-osakeyhtiölaki kokonaisuudessaan FINLEX.

Ja hallituksen esitys 24/2009. Sama Pdf.

Myös hallituksen esitys Oikeusministeriö. Lisäksi oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölakia koskeva ohjeistus jne.

Vanha 1991 asunto-osakeyhtiölaki huom. kts myös viitetiedot.