Jos virhe havaitaan kaupan jälkeen, sitä on ryhdyttävä selvittämään välittömästi. Tässä on hyvän asianajajan ja rakennusalan asiantuntijan löytäminen ensiarvoisen tärkeää. Jos kysymys on rakennusvirheestä, niinkuin usein on, hyvä lähtökohta on Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT tavarantarkastajat). Myös kuntotarkastajat PKA ja AKK tekevät virhetarkastuksia. Lisäksi on tarjolla rakennusterveysasiantuntijat VTT varsinkin jos kyseessä on sisäilmaongelma. Katso näistä tarkemmin kuntotarkastajat ja myyjä kohdalla kirjoitus Kuntotarkastus.

Asiantuntija antaa riita-asiassa lausunnon osapuolille virheestä. Asiassa järjestetään katselmus, johon kutsutaan kaikki osapuolet ainakin, jos kyseessä tavarantarkastajan suorittama katselmus. Mikäli virheen selvittäminen vaatii rakenteiden avaamista on ne tehtävä ennen tarkastusta. Tosin tarkastusta voidaan jatkaa myöhemmin kun rakenteita on avattu sovitussa laajuudessa.

Raportissa on selvitettävä kukin virhekohda niin tarkoin kuin on mahdollista ja todentaa se valokuvin ja selvittää mistä ja milloin vaurio on syntynyt sekä korjauskustannukset. Tärkeää on myös mainita, mitä rakentamisen pakottavia normeja on rikottu ja mitä ohjeita laiminlyöty. Jos kysymys on hyvästä rakennustavasta, on kirjoitettava auki, mihin tämä perustuu.


Raportista pitää selvästi käydä ilmi seuraavat seikat kunkin virheen osalta erikseen:
1. Vaurion kuvaus; sijainti, laajuus, vakavuus, valokuvin ja kirjallisesti kuvaten, mittaustapa, mittauslaite, havainnointiolosuhteet.
2. Vaurion syy; mikä on aiheuttanut vaurion eli virhe rakentamisessa, materiaalissa.
3. Koska vaurio on syntynyt, koska virhe on tapahtunut.
4. Normin vastaisuus; onko virhe syntynyt jonkin lain, asetuksen vai rakentamismääräyskokoelman vai hyvän rakennustavan vastaisesta työstä, em. virheen tapahtumisen esim. rakennustyön voimassaoloajan normi tmv. (esim. rakentamismääräyskokoelman normit muuttuvat usein),
- rakentamismääräyskokoelman määräyksen vai ohjeen vastaisuus
- hyvän rakennustavan sisältö ja perustelu miksi hyvä rakennustapa.
5. Onko virhe ollut myyjän tiedossa.
6. Onko virhe ollut kaupanteossa havaittavissa.
7. Korjaustapa.
8. Läsnäolijat.

Raportin merkitys on nykyään korostunut koska välttämättä asiantuntijaa ei kuulla enää oikeudessa oikeudenkäymiskaaren uudistuksen jälkeen 2016 alusta alkaen. Kaikkien osapuolten on pystyttävä lukemaan raporttia mieluummin niin, ettei sitä tarvitse oikeudessa yrittää tulkita.Kun asiantuntijaa valitaan, voi olla hyvä pyytää useammalta tarjous ja selvitys kokemuksesta ja esim. aikaisemmista toimeksiannoista sekä hinnoista. Katso myyjä otsakkeen kohdalla kuntotarkastus.