Asuntokaupoissa kuten alla kiinteistökaupassa ostajan on oltava huolellinen ja käytävä kaikki rakennuksen sisätilat ja ulkorakenteet läpi. Sellaiseen seikkaan ei voi vedota, joka on ollut nähtävissä ennen kauppaa. Jos rakennus/asunto poikkeaa samanlaisista joltain osin esim. myyjä ilmoittaa vettä valuvan keväisin kellariin, on ostaja käytettävä asiantuntijaa ilmiön selvittämiseksi. Vaikka myyjä jättäisi jonkin asian kertomatta esim. jonkin seinänurkan kosteusvaurioitumisen mutta tämä olisi ollut nähtävissä, ei ostaja voi sitä myöhemmin väittää virheeksi. Tämä tosin koskee lähtökohtaisesti vain ko. aluetta ei kaikkia seinäpintoja.

Mikäli rakennusta ei ole rakennettu piirustusten mukaan (esim. routasuojaus rakennuksen ympärillä) se ei ole välttämättä myyjän vastuulle kuuluva virhe ellei se ole rakennusvirhe, josta seuraa jotain haittaa.
Mikäli myyjä nimeomaisesti väittää jonkin asian olemassaolon hän vastaa siitä ostajalle.

Alla oli kysymys 2013 valmistuneesta rakennuksesta, josta tehtiin kauppa 2014 330.000 eurolla.

Alla käräjäoikeus (3 tuomarin käsittelyssä) hylkäsi kaikki ostajan 67.900 euron vaatimukset reklamoinnin laiminlyönnin tai ennakkotarkastusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. Oikeudenkäyntikulut kuitenkin kuitattiin.

Hovioikeus kuitenkin hyväksyi hinnanalennusvaatimuksesta 25.000 euroa ja velvoitti myyjä kuolinpesän osakkaat maksamaan ostajien oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa yhteensä 13.700 euroa.

Lue koko tapaus:

Katso myös aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset: