Kiinteistökaupan purkaminen ostajan toimiessa vastoin kaupan tarkoitusta?

Kiinteistökauppa voidaan purkaa paitsi kaupan kohteen virheiden johdosta myös, jos ostaja on toiminut kaupan olennaisten ehtojen vastaisesti. Tällaisten ehtojen ei tarvitse olla kaikilta osin kirjattu edes kauppakirjaan jos myyjä voi ne muuten todistaa esim. todistajien avulla. Alla oli kysymys ns. syytinkiehdon täyttämisestä. Kaikki oikeusasteet purkivat kaupan ostajien menettelyn johdosta. Korkein oikeus kuitenkin oikaisi päätöstä todeten ettei kysymys ollut kaupantekohetkellä ostajien kaupan ehtojen kunnianvastaisesta ja arvottomasta toiminnasta. Vasta kaupan jälkeen olosuhteet olivat muuttuneet ja ostajat olivat tehneet päätöksen lopettaa maanviljelys.


Korkeimman oikeuden perusteluista:

On kuitenkin jäänyt näyttämättä, että B:n ja C:n tarkoitus kauppaa tehtäessä olisi ollut toimia kaupan edellytysten ja ehtojen vastaisesti. Olosuhteet kauppaa tehtäessä eivät siten ole olleet sellaiset, että B:n ja C:n olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota kauppaan.

Kiinteistönkauppa on tehty siihen poikkeuksellisen merkittävällä tavalla vaikuttaneiden edellytysten vallitessa. Nämä edellytykset ovat vaikuttaneet myös kauppahinnan alhaisuuteen. Maksuehdotkin ovat olleet ostajille edulliset. kaupan jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet B:n ja C:n syystä sellaisiksi, mitä A ei kauppaa tehtäessä ollut tarkoittanut. On pääteltävissä, ettei A olisi tiloja luovuttanut, mikäli hän olisi voinut ennakoida sittemmin muuttuneet olosuhteet ja edellytystensä toteutumatta jäämisen. Korkein oikeus katsoo kiinteistönkaupan perustana olleiden edellytysten jääneen toteutumatta niin merkittävällä tavalla, ettei enää ole perusteita pitää kauppaa voimassa.

Lue koko tapaus:

Katso myös aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset: