Oikeudenkäyntikuluista tutkimus

Keskustelua kasvaneista oikeudenkäyntikuluista on käyty viime vuosina ja oikeusministeriö on selvittänyt oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa vuodelta 2019. Selvitys on julkaistu Edilexin toimesta linkki tekstin lopussa.

Selvityksessä tarkastellaan kaikkia oikeudenkäyntejä koko maassa, joten siinä ei selvästi eroa erilaisten juttutyyppien erot vaikka niitäkin on tutkittu. Kiinteistökaupat kuuluvat taulukoissa kiinteistöt osioon ja asunto-osakekaupat irtaimet osioon. Mutta molemmissa on muitakin riitoja kuin asuntokauppoja. Asuntokaupat oli ne kiinteistökauppoja tai asunto-osakkeen kauppoja ovat kuitenkin oikeudenkäyntikulujen osalta samanlaisia ja toisaalta hyvin erilaisia kuin muut riidat.

Ongelmaksi on muodostunut ja tähän tutkimuksessa kiinnitetään huomiota, se että riita-asioissa riidellään usein asioista, joissa intressi eli vaatimus on pienempi kuin oikeudenkäyntikuluriski. Lähtökohtahan on, että häviäjä maksaa omat ja voittajan kulut. Jos vaaditaan 20.000 euron hinnanalennusta ja omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut ovat käräjäoikeussa 15.000 euroa per osapuoli niin ostaja ottaa ison riskin esittäessään vaatimuksen, koska jos vaatimus ei menesty ostaja voi hävitä 30.000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Tosin usein oikeusturvavakuutus korvaa siitä 10.000 euroa. Myyjälle se on puolestaan 20.000 + 30.000 = 50.000 euroa kokoinen riski.

Tuollaiset summat ovat tavalliselle asunnonostajalle iso riski ja sen johdosta suurin osa noin 80% (oma arvioni) asuntokauppariidoista sovitaankin. 20.000 euron riita sovitaan esim. 10.000 eurolla ja kummankin oikeusturvavakuutus korvaa kummankin omat asianajokulut alle 10.000 euroa kumpikin. Ongelmaisia riitatilanteita ovat ne, joissa ei päästä sopimukseen. Syy voi esim. olla ettei ole varaa sovintoon. Niissä riski häviöön on kummallakin koska oikeudessa ei voittojuttuja riidellä vaan kummallakin on hyvät omat perustelunsa omien vaatimustensa takana. Jutun lopputulosta on hyvin vaikea kokeneenkaan asianajajan ennakoida. Varsinkin asuntokauppajutuissa ovat normit ja faktat hyvin tulkinnanvaraisia juuri niissä riitatilanteissa, joita ei ole saatu sovittua.

Asuntokauppariidoissa asiantuntijakulut kasvattavat oikeudenkäyntikuluja omalta osaltaan. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä, koska usein riita koskee rakennusten rakenneteknisiä ongelmia ja rakennusalan käytäntöjä.

Tämän hetkinen tuomitsemiskäytäntö on ankara. Häviäjä tuomitaan useinmiten maksamaan voittajan kulut. Sovittelua ei juuri käytetä. Kalliit oikeudenkäynnit estävät käytännössä tavalliselta asunnonostajalta oikeuden hakea tuomioituimelta ratkaisu riitaan.

Keinoja vaikuttaa nimenomaan asuntokauppariidoissa oikeudenkäyntikuluihin ovat:


Katso myös aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset: