Kuolinpesän tietoisuus kiinteistön virheistä ja radon kysymys, KRIL 2014

Kun kuolinpesä myy asuntoa on ongelmana usein se, etteivät kuolinpesän osakkaat tiedä kiinteistön virheistä. Tai ainakin ostajan on vaikea osoittaa tietoisuutta. Tällöin vaatimuksia arvioidaan vain salaisen (piilevän) virheen kannalta, jolloin merkittävyyskynnys täytyy ylittyä.

KRIL ratkaisussa 2014 lautakunta katsoi, ettei sille ole esitetty selvitystä, jonka mukaan kuolinpesän osakkaat, jotka eivät ole aikuisiällään lainkaan asuneet kaupan kohteessa, olisivat tienneet korkeista radonarvoista tai muista vaurioista.

Arvioitaessa virheen merkittävyyttä lautakunta otti huomioon rakennuksen iän sekä sen, että rakennuksen ja sen sisätilojen kunto oli ilmoitettu myyntiesitteessä tyydyttäväksi. Lisäksi kauppakirjassa oli painotettu, että koska myyjänä on perikunta, myyjällä ei ollut tarkkaa tietoa kaupan kohteen korjauksista, vioista tai puutteista. Lautakunta katsoo, että ostajat olivat voineet varautua korjaustoimenpiteisiin lähitulevaisuudessa. Vaarallisen korkeiden radonpitoisuuksien perusteella lautakunta kuitenkin katsoi, että kaupan kohteessa on maakaaren 2 luvun 17 §:ssä tarkoitettu laatuvirhe. Muun selvityksen puuttuessa hinnanalennukseksi suositeltiin 3000€ radonkorjauksesta.

Kauppakirjaan onkin aina hyvä kirjata että myyjä on kuolinpesä eikä ole tietoinen rakennuksen kunnosta jolla seikka tulee ostajan tietoon. Ostajaa on hyvä tämän johdosta myös kehottaa suorittamaan kuntotarkastus.

Kosteusvaurioiden osalta KRIL ei suosittanut hinnanalennusta. Asiassa saattaa vaikuttaa se, ettei siitä ollut syntynyt varsinaista vahinkoa. Vaatimus oli vain 15.000 euroa. Merkittävää oli näiltä osin se että ostajan oli tullut varautua 1969 rakennetussa rakennuksessa korjauksiin.

KRIL toi ratkaisussa radonin osalta kuitenkin merkittävyyskynnyksen poikkeuksellisen alas n. 1,5% kauppahinnasta.  Perusteluna on se, että kyseessä on merkittävä terveyshaitta.

Katso KRIL 2014 ja mitä kuolinpesän kohdalla on kirjoitettu.