Asuntokaupan verotus, ostaja

Ostaja maksaa asuntokaupassa varainsiirtoveron (ellei ole sovittu, että sen suorittaa myyjä). Osakkeiden omistamisesta ei makseta omistusaikana veroa. Sen sijaan kiinteistöistä maksetaan vuosittain kiinteistöveroa. Asuntolainakorkojen (ja peruskorjauslainan korkojen) vähennysoikeus on hiljalleen poistumassa (vuonna 2017 enää 45% koroista). Jos asunto saadaan lahjana maksetaan lahjavero, jos perintönä maksetaan perintövero.

Varainsiirtovero on hoidettava 2 kuukauden kuluttua kaupasta. Asunto-osakekaupoissa varainsiirtovero on 2% ja kiinteistökaupoissa 4% laskettuna velattomista kauppahinnoista (= kauppahinta + jyvitetty velkaosuus). Jos velka on kohdistamatta eli jyvittämättä osakkeille (esim. kun remontit ovat vielä kesken) ei siitä osuudesta makseta varainsiirtoveroa. Lisäedellytyksenä on silloin että kyseessä on vanhan osakkeen kauppa. Uudessa asunnossa vero maksetaan kaikista veloista.

Maksu voidaan suorittaa netissä suomi.fi palvelussa esim. pankkitunnuksilla tai katso maksuohjeet vero.fi. Sähköisen ilmoituksen tekemisestä saa kuitin, joka toimitetaan asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle, joka merkitsee uuden omistajan yhtiön osakerekisteriin. Kiinteistöjen osalta ostajan on haettava omistukselle lainhuuto (hinta 111€) 6kk kuluessa kaupasta. Miten haetaan lainhuuto katso maanmittauslaitos.fi

Jos kiinteistövälittäjä välittää asuntoa, hän laatii kauppakirjan ja vastaa varainsiirtoveron maksamisesta. Ilmoituksen isännöitsijälle tai lainhuutohakemuksen tekemisestä vastaa kuitenkin ostaja.

Ensiasunnon (ostaja 18-39v, vähintään 50% omistusosuus, omaan asumiskäyttöön hankinta) ei maksa varainsiirtoveroa mutta tekee hankinnasta kuitenkin ilmoituksen verottajalle) katso tarkemmin vero.fi Jos ostaa asunnon toisen kanssa, jolla on ASP kannattaa hänen ostaa 51% ja ei ASP kelpoisen vain 49% jotta säilyttää ASP edut jatkossa.

Verottajan varainsiirtoverotuksen syventävät ohjeet.

Kiinteistövero vaihtelee kunnittain muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon vuodessa. Katso vero.fi

Kiinteistövero määrätään sille, joka on kiinteistön omistaja kalenterivuoden alkaessa. Eli jos ei muuta sovita, myyjä vastaa verosta. Kauppakirjassa voidaan erikseen sopia ostajan kanssa, että hän vastaa kaupantekovuoden kiinteistöverosta. Verohallinto kuitenkin toimittaa maksulaput sille omistajalle, jolla näkyi omistus vielä vuoden vaihteessa eli 1.1.20xx.
Mikäli on sovittu, että ostaja maksaa veron, mutta hän ei sitä maksa eräpäivään mennessä, tulevat viivästysseuraamukset silti myyjälle. Katso kiinteistöverosta vero.fiLahjan tai perinnön saaja maksaa lahja- tai perintöveroa katso vero.fi

Korkojen vähennysoikeus tarkoittaa, että asuntovelallinen voi vähentää osan vuoden aikana maksamistaan lainakoroista. Niistä huomioidaan kuitenkin vain osa eli 45% 2017 ja tästä määrästä lasketaan 30%, joka vähennetään suoraan ansiotulojen verojen määrästä. Ensiasunnon ostaja saa 10 vuotta tähän 2% korotuksen ja vähennys veroista on näin 32%. Katso mm. alijäämähyvitys tarkemmin vero.fi

Mikäli maksat yhtiön lainaa et saa hyväksesi em. korkovähennysoikeutta koska laina ei ole sinun ottama. Rakennuttajat tarjoavat usein tällaista vaihtoehtoa, jossa osa kauppahinnasta maksetaan vuosien kuluessa yhtiölle. Silloin kannattaa harkita, onko järkevämpää maksaa yhtiön laina pois omalla pankista ottamalla lainalla, jolloin korkovähennysoikeutta voi hyödyntää omassa verotuksessa.

Arvonlisävero. Asunto-osakekaupoissa ja kiinteistökaupoissa ei makseta arvonlisäveroa. Arvonlisävero onhan on tuotteissa ja palveluissa oleva vero, joka siirtyy viime kädessä kuluttajan maksettavaksi ketjun loppupäässä. Sillä pyritään siis kulutuksen verottamiseen. Arvonlisävero, yleinen nykyään 24%, esiintyy kuitenkin elinkeinonharjoittajien toiminnassa myös kiinteistöjen, asuntoyhtiöiden ja huoneistojen osalta mikäli toiminnassa (jatkuva elinkeinotoiminta) on erikseen hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä siis koskee lähinnä muita kuin pääasiassa asumiseen tarkoitettuja huoneistoja. Näihin normaali asunnon ostaja ei törmää.

Yleisesti katso asuntoverotuksesta vero.fi