Voidaanko asunto-osakeyhtiön rakennus purkaa kosteusvaurion johdosta?

Kosteusvauriot saattavat olla niin laajoja asunto-osakeyhtiössä, että niiden korjaaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Voidaanko rakennus silloin purkaa ja rakentaa uusi tilalle? Voidaan mikäli kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat. Mutta jos yksikin vastustaa purkamista ja uudelleenrakentamista niin tämä ei ole mahdollista ilman oikeuden päätöstä. Ennakkotapauksia ei ole tiedossani, ja vaikka asunto on selvästi asumiskelvoton ja korjauskelvoton sen menestyminen on hyvin epävarmaa. Tilanne on tietysti hankala muille osakkeenomistajille. Asunto-osakeyhtiölakiin valmistellaankin muutosta, että purkaminen olisi mahdollista vaikka kaikki sitä eivät kannattaisi.

Lehdissä on uutisoitu mm HS 29.1.2017 Tampereella sijaitsevasta kerrostalosta, jossa on päädytty purkamiseen laajan ja pitkäaikaisen kosteusvaurion ja sädesieniongelman johdosta. Ilmeisesti päätökseen on saatu kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Ratkaisu on se, että urakasta tehdään rakennusyhtiön kanssa sopimus, jolla urakoitsija purkaa vanhan ja rakentaa uuden tilalle. Vanhoille osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus hankkia siitä (edullisemmin?) uusi asunto. Jos tontille saadaan vanhaa enemmän rakennusoikeutta, voi lopputulos olla kohtuullinen vanhoille osakkeenomistajille.

Näihin purkamisongelmiin tullaan törmäämään jatkossa yhä useammin kun vanha rakennuskanta happanee. Syy on väärissä rakenneratkaisuissa mutta yhtä lailla osakkeenomistajien ja hallituksen haluttomuudesta ryhtyä ajoissa selvitys- ja korjaustoimiin. Tyypillistä on, että joku tai jotkut osakkeenomistajat valittavat ongelmista mutta enemmistö ei näe tarvetta ryhtyä perusteellisiin selvitys- ja korjaustoimiin. Puhutaan perusteettomasta homehysteriasta mutta todellisuus lienee siinä, että kaikkien omaisuus, varat ja velat on kiinni asunnoissa, joiden arvo saattaa romahtaa, jos koko yhtiössä todetaan laajoja vaurioita. Kun tällaisesta yhtiöstä tehdään asuntokauppoja, syntyy myös usein riitoja. Myyjä vastaa salaisista virheistä 2 vuotta mutta, jos tällaisesta laajasta korjaustarpeesta on ollut riittävästi epäilyä ennen kauppaa, myyjän vastuu pitenee 10 vuoteen.